Ängmo Agentur tar in och säljer klimatsmarta byggprodukter.

Läs mer om de produkter vi satsar på nu:

Perlite
Perlite
- www.perlite.nu
Perlite är naturens egen produkt – en vulkanisk bergart som expanderas för isoleringsändamål.
Expanderad och hydrofoberad Perlite är perfekt för att:

Grönare betong

Halvera ditt klimatavtryck med Perlitebetong Läs mer-->>

Thermofloc
Thermofloc
- www.thermofloc.se
Isolera miljövänligt med Thermofloc cellulosaisolering! Vi arbetar med naturlig och ekologisk isolering. Miljövänligt, rationellt och effektivt.

 


Glapor
- www.glapor.se
Skumglas och skivor för hållbar isolering.