Alla företag inom Ängmogruppen bygger sin verksamhet på tre M – Människa, Miljö och Material. I Ängmogruppen ingår Ängmo Bygg, Ekoisolering, Komfortmiljö och Garent.

Ängmogruppen
Ängmo Bygg
- www.angmobygg.se
Våra ambitioner är större än att “bara” bygga hus. I vårt arbete tar vi inte bara ansvar för beställaren utan också för omgivningen och för kommande generationer.

Ekoisolering
Ekoisolering
- www.ekoisolering.se
Vi har över 15 års erfarenhet av naturlig och ekologisk isolering. Att isolera med cellulosaisolering är miljövänligt, rationellt och effektivt.

Komfortmiljö
Komfortmiljö
- www.komfortmiljo.se
Komfortmiljlö är ett agenturföretag som specialiserat sig på att ta fram och kunna erbjuda ledande produkter inom miljövänligt byggande. Inom Komfortmiljö ingår följande varumärken: Thermofloc, Perlite, X Floc och ProClima.

Garent
Garent
- www.garent.se
Garent erbjuder både privata och professionella byggherrar lång- eller korttidsshyra av utrustning som används inom byggprocessen.

Thermofloc
Thermofloc
- www.thermofloc.se
Isolera miljövänligt med Thermofloc cellulosaisolering! Vi arbetar med naturlig och ekologisk isolering. Miljövänligt, rationellt och effektivt.

Perlite
Perlite
- www.perlite.nu
Perlite är naturens egen produkt – en vulkanisk bergart som expanderas till bland annat isoleringsändamål.