Vi behövde samla alla bolagen och hitta en enhetlig struktur för uttryck i webb, digitalt och tryckt media. Efter dialog med olika byråer kände vi att ett samarbeta med Bravissimo i Kristianstad var det bästa för vår koncern.

De pitchade en tydlig och balanserad struktur med respekt för de olika bolagen men som ändå skapade ett samlat fokus på våra kärnvärden - Människa, miljö och material. Ängmogruppen bestå av fyra individuella bolag med starkt miljöfokus inom byggindustrin. Vi strävar efter att stärka kompetensen och materialkvaliteten och ha en väldigt hög ambitionsnivå på vårt arbete.

Gabriel Ängmo
VD – Ängmogruppen